เราทำงานอย่างไร

การทำงานของเราจะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ 5 ส่วนคือ

 1. Source เป็นแหล่งข้อมูลที่เก็บจากเซนเซอร์ต่างๆ
 2. visualization ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 3. Event ส่วนของการจัดการและควบคุมเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของข้อมูลที่ส่งเข้ามาระบบผ่าน Event Function
 4. Action ส่วนของการแจ้งเตือนข้อมูลตรงตามเงื่อนไขที่สร้างขึ้นผ่าน Event Function
 5. Integration เราสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นๆ ได้แก่
  • Email
  • Line
  • SMS
  • HTTP API
  • Systemstone

ดูตัวอย่างการเชื่อมต่อไปยังระบบอื่น ได้ที่นี่

alt-text

Last updated on by SHINJI